กฎการอยู่รอด


กฎการอยู่รอดตามรูปแบบมาตรฐานของรูปแบบการต่อสู้ในรูปแบบ Royale ซึ่งผู้เล่นต่อสู้เพื่อให้เป็นคนสุดท้าย (หรือทีม) มีชีวิตอยู่ ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในโหมดต่างๆ: Solo, Duo, Squad (สี่ผู้เล่น) หรือ Fireteam (ผู้เล่น 5 คน) ไม่ว่าในกรณีใดคนสุดท้ายหรือทีมที่เหลือจะชนะการแข่งขัน มีแผนที่เล่นได้ 2 แบบ: Ghillie Island (120 players, 4.8km × 4.8km) และ Fearless Fiord (300 players, 8km × 8km) นอกจากนี้ยังมีโหมดเกมที่แตกต่างกันเช่น Gold Mode ซึ่งผู้เล่นสามารถได้รับ Gold หรือ Diamond Mode ซึ่งผู้เล่นอาจได้รับเพชรตลอดการแข่งขัน