Roblox


Roblox เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเกมที่ช่วยให้ผู้เล่นสร้างเกมของตนเองโดยใช้เครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ Roblox Studio เกมมีการเขียนโค้ดภายใต้ระบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่ใช้ภาษาโปรแกรม Lua เพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมของเกม [4] [5] ผู้ใช้สามารถสร้างรหัสผ่านเกมซึ่งเป็นเนื้อหาที่สั่งซื้อได้โดยการซื้อครั้งเดียวและการทำธุรกรรมแบบ microtransactions ผ่านทางผลิตภัณฑ์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์