Roblox


Roblox เป็นแพลตฟอร์มการสร้างเกมที่ช่วยให้ผู้เล่นสร้างเกมของตนเองโดยใช้เครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ Roblox Studio เกมจะถูกเขียนภายใต้ระบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่ใช้ภาษาโปรแกรม Lua เพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมของเกม ผู้ใช้สามารถสร้างรหัสผ่านเกมซึ่งเป็นเนื้อหาที่สั่งซื้อได้โดยการซื้อเพียงครั้งเดียวและการทำธุรกรรมแบบ microtransaction ผ่านทางผลิตภัณฑ์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์