PUBG


Battlegrounds เป็นโปรแกรมเล่นเกมกับผู้เล่นที่มีผู้เล่นหนึ่งร้อยคนต่อสู้ใน Royale การต่อสู้ซึ่งเป็นประเภทผู้สังหารคนสุดท้ายที่เป็นคนสุดท้ายที่ผู้เล่นต่อสู้เพื่อยังคงเป็นคนสุดท้าย ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเดี่ยวหรือกับทีมเล็ก ๆ ได้ถึงสี่คน ไม่ว่าในกรณีใดคนสุดท้ายหรือทีมที่เหลือจะชนะการแข่งขัน