BlkPhoto


อุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบใด ๆ เพียงแค่เหยียดออกเพื่อให้พอดีกับโทรศัพท์ของคุณภายในของมันให้คุณจับขยายที่ด้านข้าง"- BlkPhoto, ผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีอิทธิพล, ช่างภาพและผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์